Koop onderneming

Kennis van de markt en marktspelers is bij acquisities van wezenlijk belang. Dankzij ons uitgebreide netwerk en research capaciteit kunnen wij u dat bieden.

Onze diensten bij koop:

  • Formuleren koopwensen; opstellen koopprofiel; indentificeren interessante partijen
  • Verzamelen informatie en contact leggen met partijen
  • Organiseren en voorbereiden ontmoeting
  • 'Oplijnen' van vervolgproces, opvragen informatie
  • Waardering onderneming; bepalen onderhandelingenstrategie
  • Uitonderhandelen intentieovereenkomst
  • Verzorgen financiering (bancair en/of risicodragend)
  • Leiding geven aan transactieteam; regie van boekenonderzoek
  • Regisseur van slotakkoord (koopovereenkomst en closing)